Under sommaren 2011  så kommer Café Nygård att öppna sina dörrar för

de som vill ta en kopp kaffe, te till hembakat kaffebröd ute i parken.

Arbete pågår just nu att återställa parken i originalskick.

  During the summer  2011 Café Nygård will open it's doors to them who wish to enjoy a cup of coffee, tea and perhaps some homemade pasteries in the park.

Continuous work is being done to reinstate the park to it's original  form.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact: +46 (0)499 40031